Bài 21 trang 97 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 97 VBT toán 7 tập 1. Hình 17 cho biết a // b ...

Quảng cáo

Đề bài

Hình \(17\) cho biết \(a // b\) và \(\widehat{A_{4}}=37^{\circ}\).

a) Tính \(\widehat{B_{1}}\).

b) So sánh \(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{4}}\).

c) Tính \(\widehat{B_{2}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(a//b\) nên \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{1}}\) là hai góc so le trong nên \(\widehat{B_{1}}=\widehat{A_{4}}=37^{\circ}\)

b) Ta có: \(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{A_{4}}\) kề bù

nên \(\widehat{A_{1}}+\widehat{A_{4}}=180^{\circ}\)

\(\Rightarrow \widehat{A_{1}}=180^{\circ}-\widehat{A_{4}}\)

            \(=180^{\circ}-37^{\circ}=143^{\circ}\)

Vì \(a//b\) nên \(\widehat{A_{1}}=\widehat{B_{4}}=143^{\circ}\) (hai góc đồng vị).

c) \(\widehat{B_{2}}=\widehat{B_{4}}=143^{\circ}\) (hai góc đối đỉnh).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close