Bài 24 trang 99 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 99 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 19 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình \(19\) (\(a // b\)). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác \(CAB\) và \(CDE.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Vì \(a//b\) nên

\(\widehat{DAB}=\widehat{ADE}\) (hai góc so le trong);

\(\widehat{ABE}=\widehat{BED}\) (hai góc so le trong);

\(\widehat{ACB}=\widehat{DCE}\) (đối đỉnh).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close