Bài 2.44 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.44 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo lần lượt ba con súc sắc. Không gian mẫu của phép thử này có số kết quả là...

Quảng cáo

Đề bài

Gieo lần lượt ba con súc sắc. Không gian mẫu của phép thử này có số kết quả là:

A. \(6^3\)                     B. \(3^6\)

C. \(3.6^2\)                  D. \(6^2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Do “gieo lần lượt ba con súc sắc” là công việc hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp nên ta sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Ta có mỗi lần gieo một con súc sắc thì cho ra \(6\) kết quả.

Gieo \(3\) con súc sắc, theo quy tắc nhân, không gian mẫu của phép thử gieo lần lượt ba con súc sắc có số phần tử là \(6.6.6=6^3\)

Đáp án: A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Phép thử và biến cố
Gửi bài