Bài 2.41 trang 82 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.41 trang 82 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp \((S)\), mặt ngửa \((N)\) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc.

LG a

Xây dựng không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Mô tả không gian mẫu bằng cách liệt kê các phần tử của không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu có dạng

\(\Omega  = \{S1,S2,S3,S4,S5,S6,\)

\(N1,N2,N3,N4,N5,N6\}\).

LG b

Xác định các biến cố sau:

A. “Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm”

B. “Đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm”.

Phương pháp giải:

Xác định biến cố bằng cách liệt kê các phần tử của biến cố.

Biến cố A đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm.

Biến cố B đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm.

Lời giải chi tiết:

Các biến cố được xác định như sau

\(A = \left\{ {S2,S4,S6} \right\}\);

\(B = \left\{ {N1,N3,N5} \right\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close