Bài 24.1 trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.1 trang 32 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ? A.Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí...

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất vật lí của oxi Tại đây.

Lời giải chi tiết

PTHH:

\(\begin{gathered} 3Fe + 2{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}F{e_3}{O_4} \hfill \\ S +{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}S{O_2} \hfill \\ C{H_4} + 2{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}C{O_2} + 2{H_2}O \hfill \\\end{gathered} \)

=> Chọn D.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài