Bài 24.4 trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.4 trang 32 sách bài tập hóa học 8. Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình : bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang cháy, bình (3) ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau).

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: 3 bình chứa lượng oxi như nhau và các cục than có kích thước như nhau => bình nào chứa ít cục than hơn sẽ cháy lâu hơn.

Lời giải chi tiết

Ở bình (1) cục than cháy lâu hơn ở bình (2). Bình (2) cục than cháy lâu hơn ở bình (3) vì lượng oxi ở 3 bình như nhau.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Tính chất của oxi
Gửi bài