Giải bài 24 trang 85 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hình thang ABCD có AB và CD song song với nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thang ABCDABCD song song với nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \)       

B. \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {DC} \) cùng hướng

C. \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {DC} \) cùng hướng    

D. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình vẽ xác định chiều các vectơ \(\overrightarrow {AB} \),  \(\overrightarrow {CD} \), \(\overrightarrow {DC} \) rồi kết luận

Lời giải chi tiết

Hình thang ABCDAB // CD \( \Rightarrow \overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {DC} \) cùng hướng 

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close