Bài 23.10 trang 53 SBT Hóa học 12

Giải bài 23.10 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Quảng cáo

Đề bài

Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi số mol M(OH)2 là x

- Tính \(m_{ddsau pư}\) , \(m_{muối}\)

- Từ C% => M

Lời giải chi tiết

Ta có PTHH:

M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2

  x       →         x   →      x

ddH2SO4 = \(98x.\dfrac{{100}}{ {20}} = 490x(g)\)

⟹ mdd sau phản ứng = (M+34)x + 490x = (M + 524)x (gam)

Ta lại có: mMSO4 =(M + 96)x

⟹ C%MSO4=\(\dfrac{{(M + 96)x}}{{(M + 524)x}} = 0,2721\)

⟺ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu.

Loigiaihay.com

 • Bài 23.11 trang 53 SBT Hóa học 12

  Giải bài 23.11 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M

 • Bài 23.9 trang 53 SBT Hóa học 12

  Giải bài 23.9 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại : Cu, Fe, Al, Ag.

 • Bài 23.8 trang 53 SBT Hóa học 12

  Giải bài 23.8 trang 53 sách bài tâp Hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối

 • Bài 23.4; 23.5; 23.6; 23.7 trang 53 SBT Hóa học 12

  Giải bài 23.4; 23.5; 23.6; 23.7 trang 53 sách bài tập Hóa học 12 - Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

 • Bài 5.122 trang 53 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

  Giải thích vì sao để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta lại gắn những tấm kẽm vào vỏ tàu (phần vỏ ngâm dưới nước biển).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close