Bài 2.26 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.26 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số các số nguyên dương gồm năm chữ số sao cho mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số ở bên phải nó.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số các số nguyên dương gồm năm chữ số sao cho mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số ở bên phải nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách chọn \(5\) số từ \(10\) số là tổ hợp chập \(5\) của \(10\).

Sắp xếp để mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số bên phải là sắp xếp giảm dần chỉ có một cách sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Có \(C_{10}^5\) cách chọn \(5\) chữ số khác nhau để lập số cần thiết. Nhưng khi đã có \(5\) chữ số khác nhau rồi, chỉ có một cách xếp \(5\) chữ số đó để tạo nên số cần thiết. Vậy có \(C_{10}^5 = 252\) số.

 Loigiaihay.com

 • Bài 2.27 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.27 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có 7 người khách dưới sân ga lên một đoàn tàu 6 toa. Nếu số khách này lên tàu một cách tùy ý thì số cách lên tàu là...

 • Bài 2.28 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.28 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có 7 người khách dưới sân ga lên một đoàn tàu 6 toa. Nếu toa đầu lên 2 khách, số khách còn lại mỗi người lên một toa tàu khác thì số cách lên tàu là...

 • Bài 2.29 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.29 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 20 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Số cách bầu một ban cán sự lớp 4 người, trong đó có ít nhất một học sinh nam là...

 • Bài 2.30 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.30 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một đoàn văn nghệ gồm 20 người trong đó có 3 người tên là Thu, Xuân, Thắm. Số cách chọn ra một nhóm 4 người, sao cho trong đó có Thu và Xuân hoặc có Thu và Thắm là...

 • Bài 2.31 trang 77 SBT đại số và giải tích 11

  Giải bài 2.31 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hai đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau, trên (d) có 10 điểm và trên (d’) có 12 điểm. Số tam giác tạo bởi các điểm trên hai đường thẳng đó là...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài