Giải bài 22 trang 85 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A, B

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng cho hai điểm phân biệt A, B. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow {AM} \) ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là hình gì?

A. Đường thẳng AB               

B. Tia AB

C. Tia đối của tia AB trừ điểm A       

D. Đoạn thẳng AB

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm điều kiện để 2 vectơ \(\overrightarrow {AM} \), \(\overrightarrow {AB} \) ngược hướng rồi tìm vị trí điểm M

Lời giải chi tiết

Do \(\overrightarrow {AM} \) và \(\overrightarrow {AB} \) ngược hướng nên giá của hai vectơ này trùng nhau và B, M nằm về 2 phía của điểm A

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn là tia đối của tia AB trừ điểm A

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close