Bài 22 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 22 trang 75 VBT toán 7 tập 2. Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng AC = 30km, AB = 90km. a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền...

Quảng cáo

Đề bài

Ba thành phố \(A, B, C\) là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng \(AC = 30\,km, AB = 90\,km\) (hình dưới)

a) Nếu đặt ở \(C\) máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng \(60\,km\) thì thành phố \(B\) có nhận được tín hiệu không ? Vì sao ?

b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng \(120 \,km?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải chi tiết

Để biết được thành phố \(B\) có nhận được tín hiệu phát đi từ thành phố \(C\), ta cần ước lượng khoảng cách \(BC\). 

Trong tam giác \(ABC\) (h.21), theo bất đẳng thức tam giác ta có \(AB - AC < BC\)\( < AB + AC\) 

Suy ra \(90 - 30 < BC < 90 + 30\) hay \(60 < BC < 120\).

a) Nếu đặt ở \(C\) máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng \(60\,km\) thì thành phố \(B\) không nhận được tín hiệu vì \(BC > 60\).

b) Nếu máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng \(120\,km\) thì thành phố \(B\) nhận được tín hiệu vì \(BC < 120\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close