Bài 2.2 trang 72 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.2 trang 72 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong một đội văn nghệ có \(8\) bạn nam và \(6\) bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

“Chọn một đôi song ca nam- nữ” công việc chọn này là công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp là chọn một nam và chọn một nữ. Do đó bài toán sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Có \(8\) cách chọn bạn nam

Có \(6\) cách chọn bạn nữ

Theo quy tắc nhân, số cách chọn một đôi song ca nam - nữ là:

\(8\times6=48\) cách chọn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close