Giải bài 21,22,23,24,25 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 76 sách bài tập Sinh học 11. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 22

21. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

A. độ dài ngày.                       B. tuổi cây

C. quang chu kì.                     D. nhiệt độ

Phương pháp giải:

Loại cây có hiện tượng xuân hóa: cây đào

Lời giải chi tiết:

Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào nhiệt độ

Chọn D 

Câu 22

22.Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào

A. độ dài ngày và đêm

B. tuổi của cây.

C. độ dài ngày

D. độ dài đêm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào  độ dài ngày và đêm

Chọn A

Câu 23

23. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng, kích thước hoa

B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa

D. tăng chất lượng hoa.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò tăng số lượng, kích thước hoa.  

Chọn A

Câu 24

24. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng hoa

B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa

D. tăng chất lượng hoa.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò cảm ứng ra hoa

Chọn C

Câu 25

25. Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là

A. nhập nội cây trồng

B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn

C. lai giống.

D. bố trí thời vụ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết phát triển ở thực vật có hoa

Lời giải chi tiết:

Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là kích thích hoa và quả có kích thước lớn

Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close