Bài 20 trang 96 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 96 VBT toán 7 tập 1. Dùng thước đo góc hoặc êke để kiểm tra xem trong các hình 15, 16 các đoạn thẳng nào song song với nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Dùng thước đo góc hoặc êke để kiểm tra xem trong các hình \(15,16\) các đoạn thẳng nào song song với nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện dùng thước và êke để kiểm tra.

Lời giải chi tiết

Hình \(15\):

\(EH//FG\).

Hình \(16\):

\(AB//DC//D'C'//A'B'\)

\(AD//BC//B'C'//A'D'\)

\(AA'//BB'//CC'//DD'\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài