Bài 19 trang 95 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 95 VBT toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ góc xBy = 60^o...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

- Vẽ góc \(\widehat {xBy} = {60^o}\).

- Trên tia \(Bx\) lấy điểm \(A\) sao cho \(AB=3\,cm\).

- Vẽ đường thẳng \(d\) đi qua \(A\) và vuông góc với \(By\) tại \(H\).

- Vẽ đường thẳng \(d'\) đi qua \(H\) sao cho \(d'//AB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước và compa vẽ hình theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

- Vẽ góc \(\widehat {xBy} = {60^o}\).

- Trên tia \(Bx\) lấy điểm \(A\) sao cho \(AB=3\,cm\).

- Vẽ đường thẳng \(d\) đi qua \(A\) và vuông góc với \(By\) tại \(H\).

- Vẽ đường thẳng \(d'\) đi qua \(H\) sao cho \(d'//AB.\)

Vậy cuối cùng ta được hình vẽ:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải