Bài 16 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 93 VBT toán 7 tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(A\) và \(B\). Hãy vẽ một đường thẳng \(a\) đi qua \(A\) và đường thẳng \(b\) đi qua \(B\) sao cho \(b\) song song với \(a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Một cách vẽ như sau (h.11)

- Vẽ đường thẳng \(AB\).

- Vẽ đường thẳng \(a\) đi qua \(A\) sao cho một trong bốn góc đỉnh \(A\) bằng một góc của êke \(\left( {{{30}^o},{{60}^o},{{45}^o},{{90}^o}} \right).\)

- Tương tự vẽ đường thẳng \(b\) đi qua \(B\) sao cho \(b\) và \(a\) có hai góc đồng vị (hoặc so le trong) bằng nhau.

Cách khác:

- Vẽ đường thẳng \(a\) đi qua \(A\) bất kì.

- Dùng êke vẽ đường thẳng \(c\) vuông góc với đường thẳng \(a\) tại \(A.\)

- Vẽ đường thẳng \(b\) đi qua \(B\) và vuông góc với \(c.\)

Khi đó ta được đường thẳng \(b\) đi qua \(B\) và song song với đường thẳng \(a.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài