Giải bài 20 trang 31 SBT toán 10 - Cánh diều

Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình \(x - 2y \ge 5?\)

Quảng cáo

Đề bài

Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình \(x - 2y \ge 5?\)

A. \(\left( {3; - 1} \right)\)             B. \(\left( { - 1;4} \right)\)            C. \(\left( {2; - 3} \right)\)             D. \(\left( {1; - 2} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các cặp số vào hệ bất phương trình đã cho

Lời giải chi tiết

A) Thay x = 3, y = – 1, ta được:

3 – 2.(– 1) ≥ 5 ⇔ 5 ≥ 5 (luôn đúng)

=> (3; – 1) là nghiệm của bất phương trình đã cho.

B) Thay x = – 1, y = 4, ta được:

3.(– 1) – 2.4 ≥ 5 ⇔ – 11 ≥ 5 (vô lí)

=> (– 1; 4) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

C) Thay x = 2, y = – 3, ta được:

3.2 – 2.(– 3) ≥ 5 ⇔ 15 ≥ 5 (luôn đúng)

=> (2; – 3) là nghiệm của bất phương trình đã cho.

D) Thay x = 1, y = – 2, ta được:

3.1 – 2.(– 2) ≥ 5 ⇔ 7 ≥ 5 (luôn đúng)

=> (1; – 2) là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close