Bài 2 trang 23 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Chế độ phong kiến ở phương Đông xuất hiện sớm.

2. ☐ Chế độ phong kiến ở phương Tây xuất hiện cùng thời với chế độ phong kiến phương Đông.

3. ☐ Trong xã hội phong kiến, cư dân ở cả phương Đông và phương Tây đều sống chủ yếu nhờ nông nghiệp.

4. ☐ Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Đông là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

5. ☐ Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Tây là lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 3, 4, 5 

Sai: 2

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 23 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 7. Những nét chính của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu

 • Bài 4 trang 24 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 7. Giai cấp nào là giai cấp thống trị, giai cấp nào là giai cấp bị trị?

 • Bài 5 trang 24 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 24 sách bài tập Lịch sử 7. Thế nào là chế độ quân chủ? Lấy ví dụ ở phương Đông và châu Âu

 • Bài 1 trang 22 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close