Bài 2 mục III trang 156 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 156 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Cơ quan sinh dục nữ gồm:

    a) Hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng.
   b) Dạ con.
  c) Âm đạo.
  d) Cả a, b và c.
  e) Chỉ a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyêt Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ

Lời giải chi tiết

Cơ quan sinh dục nữ gồm:

  a) Hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng.
  b) Dạ con.
  c) Âm đạo.
 x  d) Cả a, b và c.
  e) Chỉ a và b.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close