Bài 1 mục III trang 155,156 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 155,156 VBT Sinh học 8: Chọn từ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) vào bảng sau:

A

B

1.Buồng trứng

2.Tử cung/dạ cơn

3.Õng dẫn trứng

4.Phễu của ống dẫn trứng

5.Kinh nguyệt

6.Sự rụng trứng

7.Ổng dẫn nước tiểu

8.Tuyến tiền đình

9.Thể vàng

a) .............. ở nữ là môt dường riêng biệt với âm đạo

b) .............. tiết dich nhờn dể bôi trơn âm đạo

c) Tử cung đươc thông với ...............

d) Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là ..............

e) Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua .............

g) Trứng đã được thụ tinh trong ống dẫn trứng sẽ vừa phân chia, vừa di chuyển xuống ............... để làm tổ và phát triển thành thai

h) Cùng với trứng chín, hoocmôn buồng trứng làm niêm mạc tử cung trở nên xốp và xung huyết, chuẩn bị cho trứng thụ tinh đốn làm tổ. Nếu trứng không được thụ tinh thì ................ sẽ thoái hoá sau 14 ngày và lớp niêm mạc sẽ bong ra, gây hiện tượng ..............

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cơ quan sinh dục nữ

Lời giải chi tiết

a - 7 b - 7 c - 3 d - 6
e - 4 g - 2 h – 9, 5

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close