Bài 17.7 trang 24 SBT hóa học 8

Giải bài 17.7 trang 24 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro Ho và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3...

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

b) Cứ 2 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử H2SO4 ;

Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2(SO4);

Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 3 phân tử H2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải