Bài 17.10 trang 24 SBT hóa học 8

Giải bài 17.10 trang 24 sách bài tập hóa học 8. a) Biết rằng, khí hiđro dễ tác dụng với chất chì(IV) oxit PbO2, chiếm lấy oxi của chất này để tạo ra nước...

Quảng cáo

Đề bài

a) Biết rằng, khí hiđro dễ tác dụng với chất chì (IV) oxit PbO2, chiếm lấy oxi của chất này để tạo ra nước.

Viết phương trình hoá học của phản ứng và tên chất mới sinh ra.

b)Biết rằng, 3 g khí hiđro tác dụng vừa đủ với 179,25 g PbO2, tạo ra 27 g nước. Tính khối lượng chất mới sinh ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(2{H_2} + Pb{O_2} \to Pb + 2{H_2}O\)

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

 \({m_{Pb}} = {m_{{H_2}}} + {m_{Pb{O_2}}} - {m_{{H_2}O}}\)

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2{H_2} + Pb{O_2} \to Pb + 2{H_2}O\)

kim loại chì là chất mới sinh ra.

b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng của chì bằng:

 \({m_{Pb}} = {m_{{H_2}}} + {m_{Pb{O_2}}} - {m_{{H_2}O}}\)

                   =3 + 179,25 - 27 = 155,25 (g)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài