Bài 17.2 trang 23 SBT hóa học 8

Giải bài 17.2 trang 23 sách bài tập hóa học 8. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng :...

Quảng cáo

Đề bài

Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng :

A. Số nguyên tử trong mỗi chất.

B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

C. Số phân tử của mỗi chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác => Số nguyên tử trước và sau phản ứng không thay đổi.

Lời giải chi tiết

Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

=> Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải