Bài 16 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 16 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính bị chặn của các dãy số với số hạng tổng quát sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét tính bị chặn của các dãy số với số hạng tổng quát sau:

LG a

\({x_n} = \frac{{5{n^2}}}{{{n^2} + 3}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta thấy,

\({x_n} = \frac{{5{n^2}}}{{{n^2} + 3}} > 0,\forall n \in {N^*}\)

Mà \({x_n} = \frac{{5{n^2}}}{{{n^2} + 3}} < \frac{{5{n^2}}}{{{n^2}}} = 5,\forall n \in {N^*}\)

Vậy \(0 < {x_n} < 5,\forall n \in {N^*}\) nên dãy \(\left( {{x_n}} \right)\) bị chặn.

LG b

\({y_n} = {\left( { - 1} \right)^n}\frac{{2n}}{{n + 1}}\sin n\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left| {{y_n}} \right| = \left| {{{\left( { - 1} \right)}^n}\frac{{2n}}{{n + 1}}\sin n} \right|\\ = \left| {{{\left( { - 1} \right)}^n}} \right|.\left| {\frac{{2n}}{{n + 1}}} \right|.\left| {\sin n} \right| \le 1.\frac{{2n}}{{n + 1}}.1\\ = \frac{{2n}}{{n + 1}} < \frac{{2n}}{n} = 2\\ \Rightarrow \left| {{y_n}} \right| < 2\\ \Rightarrow  - 2 < {y_n} < 2,\forall n \in {N^*}\end{array}\)

Vậy \(\left( {{y_n}} \right)\) là dãy bị chặn.

LG c

\({x_n} = n\cos n\pi \)

Lời giải chi tiết:

Dãy \(\left( {{z_n}} \right)\) không bị chặn vì:

\(\left| {{z_n}} \right| = \left| {n\cos n\pi } \right|\) \( = \left| n \right|.\left| {\cos n\pi } \right| = n.1 = n\)

Nên không tồn tại số M nào sao cho \(\left| {{z_n}} \right| < M,\forall n \in {N^*}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài