Bài 15.7* trang 21 SBT hóa học 8

Giải bài 15.7* trang 21 sách bài tập hóa học 8. Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KClO3 ...

Quảng cáo

Đề bài

Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KClO3 (chất rắn màu trắng). Khi đun nóng 24,5 g KClO3, chất rắn còn lại trong ống nghiêm có khối lượng là 13,45 g.

Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất của phản ứng phân huỷ là 80%. (Xem hướng dẫn bài tập 15.6*).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài tập 15.6* Tại đây

Lời giải chi tiết

Tương tự bài tâp 15.6, ta có khối lượng khí oxi thu được phải là:

\({m_{{O_2}}} = 24,5 - 13,45 = 11,05(g)\)

Thực tế khối lượng khí oxi thu được chỉ bằng:

\({m_{{O_2}}} = \dfrac{{11,05.\,\,80}}{{100}} = 8,84\,(g)\)

 Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài