Bài 15.4 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.4 trang 20 sách bài tập hóa học 8. Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 44 g chất sắt(II) sunfua ...

Quảng cáo

Đề bài

Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 44 g chất sắt(II) sunfua (FeS) màu xám. Biết rằng, để cho phản ứng hoá hợp xảy ra hết người ta đã lấy dư lưu huỳnh. Tính khối lượng lưu huỳnh lấy dư.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết công thức khối lượng của phản ứng: mFe + mS = mFeS 

Áp dụng lí thuyết:  "trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại" => Khối lượng lưu huỳnh đã hoá hợp với sắt.

Khối lượng lưu huỳnh dư = Khối lượng lưu huỳnh ban đầu - khối lượng lưu huỳnh đã hóa hợp với sắt

Lời giải chi tiết

Công thức khối lượng của phản ứng :

mFe + mS = mFeS 

Khối lượng lưu huỳnh đã hoá hợp với sắt bằng :

mS = mFeS - mFe = 44 - 28 = 16 (g)

Phần khối lượng lưu huỳnh lấy dư bằng :

20- 16 = 4 (g)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài