Bài 15.1 trang 20 SBT hóa học 8

Giải bài 15.1 trang 20 sách bài tập hóa học 8. a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro. (Xem lại hình 2.6, trong SGK về phản ứng này).

b) Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5 g và 7,3 g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g.

Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Định luật bảo toàn khối lượng Tại đây 

Lời giải chi tiết

a)Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

\({m_{Zn}} + {m_{HCl}} = {m_{ZnC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}\)

b) \({m_{{H_2}}} = {m_{Zn}} + {m_{HCl}} - {m_{ZnC{l_2}}}\) = 6,5 + 7,3 - 13,6 = 0,2(g)\)

 Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài