Bài 140 trang 34 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 140 trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho x, y ∈ Q. Chứng tỏ rằng: ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x, y ∈\mathbb Q\). Chứng tỏ rằng:

a) \(\left| {x + y} \right| \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

b) \(\left| {x - y} \right| \ge \left| x \right| - \left| y \right|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

\(|x| = \left\{ \begin{array}{l}
x\,\,khi\,\,x \ge 0\\
- x\,khi\,\,x < 0
\end{array} \right.\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Với mọi \(x, y ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x \le \left| x \right|\) và \( - x \le \left| x \right|;y \le \left| y \right|\) và \(- y \le \left| y \right|\)

\(\begin{gathered}
\Rightarrow x + y \leqslant |x| + |y| \hfill \\
\, - x - y \leqslant |x| + |y| \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Vì \(- x - y \leqslant |x| + |y|\)

\(\Rightarrow x + y \ge  - \left( {\left| x \right| + \left| y \right|} \right)\)

Suy ra \( - \left( {\left| x \right| + \left| y \right|} \right) \le x + y \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

Vậy \(\left| {x + y} \right| \le \left| x \right| + \left| y \right|\)

Dấu "=" xảy ra khi \(xy ≥ 0.\)

b) Theo kết quả câu a) ta có: \(\left| {\left( {x - y} \right) + y} \right| \le \left| {x - y} \right| + \left| y \right|\)

\( \Rightarrow \left| x \right| \le \left| {x - y} \right| + \left| y \right| \)

\(\Rightarrow \left| x \right| - \left| y \right| \le \left| {x - y} \right|\) 

Dấu "=" xảy ra khi \(xy ≥ 0\) và \(\left| x \right| \ge \left| y \right|\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close