Bài 1.40 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.40 trang 18 sách bài tập đại số 10. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

\(\sqrt {13}  \times {(0,12)^3}\) làm tròn kết quả đến \(4\) chữ số thập phân.

Phương pháp giải:

Bấm máy tính rồi ghi kết quả vào vở.

Lời giải chi tiết:

\(0,0062\);

\(\sqrt[3]{5}:\sqrt 7 \) làm tròn kết quả đến \(6\) chữ số thập phân.

Phương pháp giải:

Bấm máy tính rồi ghi kết quả vào vở.

Lời giải chi tiết:

\(0,646310\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close