Bài 1.38 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.38 trang 18 sách bài tập đại số 10. Theo Tổng cục thống kê...

Quảng cáo

Đề bài

Theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình Việt Nam năm \(2014\) là \(90{\rm{ }}728{\rm{ }}900\) người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn \(10 000\) người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước.

Lời giải chi tiết

Sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn \(10 000\) người suy ra độ chính xác của số liệu thống kê này là \(10 000\) suy ra ta làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn.

Vậy dân số Việt Nam năm \(2014\) là \(90 730 000\) người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close