Bài 13 trang 10 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 10 sách bài tập toán 7. Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây:...a) Tính điểm trung bình của từng xạ thủ...

Quảng cáo

Đề bài

Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây: 

a) Tính điểm trung bình của từng xạ thủ.

b) Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Công thức tính giá trị trung bình: \(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{k},\) trong đó: 

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\) là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X. 

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là k tần số tương ứng.

\(k\)  là số các giá trị.

Lời giải chi tiết

a) 

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

8

5

40

9

6

54

10

9

90

 

N = 20

Tổng: 184

Điểm trung bình của xạ thủ A là: \(\displaystyle \overline X  = {{184} \over {20}} \)\(= 9,2\)

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

6

2

12

7

1

7

9

5

45

10

12

120

 

N  = 20

Tổng: 184

Điểm trung bình của xạ thủ B là: \(\displaystyle \overline X  = {{184} \over {20}}\)\( = 9,2\)

b) Nhận xét:

Điểm trung bình của hai xạ thủ bằng nhau.

Tuy nhiên xạ thủ A bắn tập trung vào các điểm 8,9,10 hơn xạ thủ B hay xạ thủ A có phong độ ổn định hơn xạ thủ B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close