Bài 11 trang 10 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 10 sách bài tập toán 7. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị sau bằng cách lập bảng:...

Quảng cáo

Đề bài

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị sau bằng cách lập bảng: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Công thức tính giá trị trung bình: \(\overline X  = \dfrac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{k},\) trong đó:

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\) là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X. 

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là k tần số tương ứng.

\(k\)  là số các giá trị.

+) Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”, kí hiệu là \({M_0}.\)

Có những dấu hiệu có hai mốt hoặc nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x. n)

 

17

3

51

 

18

5

90

 

19

4

76

 

20

2

40

 

21

3

63

 

22

2

44

 

24

3

72

 

26

3

78

 

28

1

28

 

30

1

30

 

31

2

62

 

32

1

32

 

 

N = 30

Tổng: 666

 \(\overline X  = \dfrac{666} {30} \)\(\,= 22,2\)

Giá trị 18 có tần số lớn nhất nên mốt của dấu hiệu:  \({M_0} = 18\) 

Loigiaihay.com

  • Bài 12 trang 10 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 12 trang 10 sách bài tập toán 7. Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1975 (đo theo độ C) người ta lập được các bảng sau:...

  • Bài 13 trang 10 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 13 trang 10 sách bài tập toán 7. Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây:...a) Tính điểm trung bình của từng xạ thủ...

  • Bài 4.1, 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 4.1, 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 7. Tổng số áo sơ mi mà một cửa hàng bán trong một ngày được thống kê lại trong bảng sau:...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close