Bài 1.23 trang 12 SBT đại số 10

Giải bài 1.23 trang 12 sách bài tập đại số 10. Cho hai tập hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp

\(A = {\rm{\{ }}3k + 1|k \in Z{\rm{\} }}\),\(B = {\rm{\{ }}6m + 4|m \in Z{\rm{\} }}\)

Chứng tỏ rằng \(B \subset A\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(B \subset A \Leftrightarrow \left( {\forall x:x \in B \Rightarrow x \in A} \right)\)

Lời giải chi tiết

Giả sử \(x \in B,x = 6m + 4,m \in Z\). Khi đó ta có thể viết \(x = 3(2m + 1) + 1\).

Đặt \(k = 2m + 1\) thì \(k \in Z\)và ta có \(x = 3k + 1\), suy ra \(x \in A\).

Như vậy \(x \in B =  > x \in A\)

Hay \(B \subset A\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close