Giải bài 12 trang 66 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hai vectơ \(\overrightarrow u = ( - 1;3)\) và \(\overrightarrow v = (2; - 5)\). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u + \overrightarrow v \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai vectơ \(\overrightarrow u  = ( - 1;3)\) và \(\overrightarrow v  = (2; - 5)\). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v \) là:

A. (1; -2)                     B. (-2; 1)                    C. (-3; 8)                     D. (3; -8)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\overrightarrow u  = ({x_1};{y_1})\) và \(\overrightarrow v  = ({x_2};{y_2})\) thì \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = ({x_1} + {x_2};{y_1} + {y_2})\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow u  = ( - 1;3)\) và \(\overrightarrow v  = (2; - 5)\)\( \Rightarrow \overrightarrow u  + \overrightarrow v  = (1; - 2)\)   

Chọn A

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close