Giải bài 14 trang 66 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hai điểm A(4; − 1) và B(– 2; 5). Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm A(4; − 1) và B(– 2; 5). Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

A. (2;4)                       B. (-3; 3)                    C. (3; -3)                     D. (1; 2)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu M(a; b) là trung điểm của AB với \(A({x_A};{y_A}),B({x_B};{y_B})\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}a = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\b = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Cho A(4; − 1) và B(– 2; 5). M là trung điểm AB \( \Rightarrow M(1;2)\) 

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close