Giải bài 15 trang 66 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho tam giác ABC có A(4 ; 6), B(1 ; 2), C(7 ; – 2). Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABCA(4 ; 6), B(1 ; 2), C(7 ; – 2). Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

\(A\left( {4;\frac{{10}}{3}} \right)\)             B. (8; 4)                       C. (2;4)                D. (4; 2).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu G(a; b) là trọng tâm của ∆ABC với \(A({x_A};{y_A}),B({x_B};{y_B}),C({x_C};{y_C})\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}a = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\b = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Cho A(4 ; 6), B(1 ; 2), C(7 ; – 2). G(a; b) là trọng tâm của ∆ABC  \( \Rightarrow G(4;2)\) 

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close