Bài 11 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 16 VBT toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) ...

Quảng cáo

Đề bài

Với bài tập: Tính tổng \(S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)\) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng:

\(S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)\)

   \(= [ (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5\)

   \(= (-4,5) + 41,5\)

   \(= 37\)

Bài làm của Liên

\(S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)\)

   \(= [ (-2,3) + (-0,7)] + [(+ 41,5) + (-1,5)]\)

   \(= (-3) +40\)

   \(= 37\)

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn

b) Theo em nên làm cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

\[\begin{array}{l}
a + b + c = \left( {a + c} \right) + b\\
\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)
\end{array}\]

Lời giải chi tiết

a) Bạn Hùng cộng các số âm với nhau được \(-4,5\) rồi cộng tiếp với \(41,5\) để được kết quả là \(37\).

Bạn Liên đã nhóm từng cặp số hạng có tổng là số nguyên được \(-3\) và \(40\) rồi cộng hai số này được \(37\).

b) Hai cách đều áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính được hợp lí nhưng cách của bạn Liên có thể tính nhẩm nhanh hơn. Do đó nên làm theo cách của bạn Liên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài