Bài 10.9* trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 10.9* trang 15 sách bài tập hóa học 8. Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro....

Quảng cáo

Đề bài

Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro.

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

Xác định hoá trị của silic trong hợp chất.

(Xem lại hướng dẫn bài tập 9.7* trước khi làm bài tập này).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại hướng dẫn bài 9.7* Tại đây

Lời giải chi tiết

Gọi công thức hợp chất là  SixH. Theo đề bài ta có

\(\dfrac{{x \times 28}}{y} = \dfrac{{87,5}}{{100 - 87,5}} \to \dfrac{{x \times 28}}{y} = \dfrac{{87,5}}{{12,5}}\)

\( \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{{87,5}}{{12,5 \times 28}} = \dfrac{{87,5}}{{350}} = \dfrac{1}{4}\)

Vậy x = 1, y = 4

Công thức hóa học của hợp chất : SiH4

Phân tử khối bằng : 28 + 4 = 32(đvC)

b) Hóa trị của Si trong hợp chất là : IV

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 10: Hóa trị
Gửi bài tập - Có ngay lời giải