Bài 10.5 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.5 trang 14 sách bài tập hóa học 8.Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II :...

Quảng cáo

Đề bài

Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II :

Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3 ; Li­2CO3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về cách tính hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

Giả sử hóa trị của Ba là a

Từ công thức Ba(NO3)2 ta có: \(a.1=I.2\rightarrow a=II\)

Vậy Ba hoá trị (II).

Giả sử hóa trị của Fe là a

Từ công thức Fe(NO3)3 ta có: \(a.1=I.3\rightarrow a=III\)

Vậy Fe hoá trị (III).

Giả sử hóa trị của Cu là a

Từ công thức CuCO3 ta có: \(a.1=II.1\rightarrow a=II\)

Vậy Cu hoá trị (II).

Giả sử hóa trị của Li là a

Từ công thức Li­2CO3 ta có: \(a.2=II.1\rightarrow a=I\)

Vậy Li hoá trị (I).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 10: Hóa trị
Gửi bài