Bài 10.2 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.2 trang 14 sách bài tập hóa học 8. Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị ...

Quảng cáo

Đề bài

Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau :

H-X-H ;  X = O ;   H-Y

a) Xác định hoá trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa hai nguyên tố Y và O, giữa hai nguyên tố X và Y.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về hóa trị Tại đây 

Lời giải chi tiết

a) X hoá trị II, Y hoá trị I

b) Y - O - Y, Y - X - Y.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 10: Hóa trị
Gửi bài tập - Có ngay lời giải