Bài 1 trang 95 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Tác phẩm văn học kiệt xuất viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du là

A. Chinh phụ ngâm. 

B. Cung oán ngâm khúc.

C. Truyện Kiều.

D. Hoàng Lê nhất thống chí.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Tác phẩm văn học kiệt xuất viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du là Truyện Kiều.

Chọn: C

Câu 2

Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

A. đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ

B. lên tiếng bênh vực các cuộc đấu tranh của nông dân.

C. ca ngợi đất nước thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc

D. ca ngợi tình yêu lứa đôi và những giá trị của cuộc sống trong xã hội đương thời.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Văn học cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ.

Chọn: A

Câu 3

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là

A. quan họ, hát lượn, hát xoan.

B. quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng.

C. trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.

D. hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng.

Chọn: B

Câu 4

Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là

A. tranh thuỷ mặc.

B. tranh sơn mài.

C. tranh Hàng Trống.

D. tranh Đông Hồ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là tranh Đông Hồ.

Chọn: D

Câu 5

Công trình kiến trúc đặc sắc cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là

A. thành cổ Loa.

B. chùa Tây Phương.

C. tháp Phổ Minh.

D. thành nhà Hồ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Công trình kiến trúc đặc sắc cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là chùa Tây Phương.

Chọn: B

Câu 6

Nhà bác học lớn nhất thế kỉ XVIII ở Việt Nam là

A. Phan Huy Chú

B. Lê Quý Đôn

C. Trịnh Hoài Đức. 

D. Ngô Nhân Tĩnh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Nhà bác học lớn nhất thế kỉ XVIII ở Việt Nam là Lê Quý Đôn.

Chọn: B

Câu 7

"Gia Định tam gia" được dùng để nói về các tác giả

A. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Phan Huy Chú.

B. Lê Quý Đôn, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

C. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

D. Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Lê Quang Định.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

"Gia Định tam gia" được dùng để nói về các tác giả Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

Chọn: C

Câu 8

Tác giả của tác phẩm "Lịch triều hiến chương loại chí" là

A. Trịnh Hoài Đức

B. Ngô Nhân Tĩnh

C. Phan Huy Chú.

D. Lê Quý Đôn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Tác giả của tác phẩm "Lịch triều hiến chương loại chí" là Phan Huy Chú.

Chọn: C

Câu 9

Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực

A. Y học.

B. Sử học.

C. Văn học.

D. Nghệ thuật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Sử học, địa lí, y học nước ta cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực Y học.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 97 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu

 • Bài 3 trang 97 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 97 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 4 trang 98 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Một số công trình khoa học - kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 5 trang 98 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 98 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy liệt kê một số thành tựu, công trình văn hóa ở địa phương

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close