Giải bài 1 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 86 sách bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết

- Sinh sản vô tính có ưu điểm :

+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

+ Tạo ra cắdc cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền.

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

- Sinh sản vô tính có nhược điểm : Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close