Giải bài 6 trang 88 SBT sinh học 11

Giải bài 6 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết

Sinh sản hữu tính có những đặc trưng sau:

- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử), luôn có sự trao đối, tái tổ hợp của hai bộ gen.

- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với siảm phân để tạo giao tử

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính:

+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.

+ Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hoá.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 7 trang 88 SBT sinh học 11

  Giải bài 7 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường sống luôn biến động?

 • Giải bài 8 trang 89 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Trình bày quá trình hình thành quá và hạt.

 • Giải bài 9 trang 89 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những nét giống và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)

 • Giải bài 10 trang 90 SBT Sinh học 11

  Giải bài 10 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?

 • Giải bài 5 trang 87 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 87 sách bài tập sinh học 11. Sinh sản hữu tính là gì? Ở thực vật có hoa, sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close