Bài 1 trang 6 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí là

A. do nhu cầu cần phải tìm vàng bạc, nguyên liệu, thị trường mới.

B. do sự phát triển mạnh của ngành đóng tàu biển.

C. do dân số tăng lên quá nhanh, đặt ra nhu cầu phải tìm những vùng đất mới.

D. do nhu cầu khám phá, du lịch.

Câu 2:

Đề bài:

Mục tiêu để các thương nhân phương Tây hướng tới trong các cuộc phát kiến địa lí là

A. Ấn Độ và các nước phương Đông.

B. các nước ở miền Nam châu Phi.

C. vùng Viễn Đông.

D. các vùng đất mới mà họ chưa bao giờ được biết.

Câu 3:

Đề bài:

Người "tìm ra" châu Mĩ là

A. Va-xcô đơ Ga-ma.

BB. Đi-a-xơ.

C. Cô-lôm-bô.

D. Ph. Ma-gien-lan.

Câu 4:

Đề bài:

Thời kì này, quý tộc và thương nhân châu Âu giàu lên nhanh chóng là do

A. cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen.

B. đẩy mạnh tổ chức sản xuất ở các vùng đất mới tìm được.

C. cướp ruộng đất của người nông nô.

D. mở rộng sản xuất, kinh doanh trong nước.

Câu 5:

Đề bài:

Hai giai cấp mới hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu thế kỉ XV - XVI là

A. địa chủ và nông dân.

B. lãnh chúa và nông nô.

C. tư sản và vô sản.

D. công nhân và nông dân.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

Lời giải:

Nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí là do nhu cầu cần phải tìm vàng bạc, nguyên liệu, thị trường mới.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: 

Lời giải:

Mục tiêu để các thương nhân phương Tây hướng tới trong các cuộc phát kiến địa lí là Ấn Độ và các nước phương Đông.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

Lời giải:

Người "tìm ra" châu Mĩ là Cô-lôm-bô.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Lời giải:

Thời kì này, quý tộc và thương nhân châu Âu giàu lên nhanh chóng là do cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen.

Chọn: A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Lời giải:

Hai giai cấp mới hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu thế kỉ XV - XVI là tư sản và vô sản.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 7 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 8 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI

 • Bài 4 trang 8 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí đối với xã hội châu Âu là gì?

 • Bài 5 trang 8 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 8 sách bài tập Lịch sử 7. Quý tộc, tư sản châu Âu làm thế nào để có vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

 • Bài 6 trang 9 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 7. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close