Bài 1 trang 49 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 49 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp

A. chiêu tập dân nghèo khai hoang.

B. bắt dân binh đi khai hoang.

C. vương hầu, quý tộc nhà Trần trực tiếp đi khai khẩn đất đai.

D. huy động lực lượng quân đội đi khai hoang.

Câu 2:

Đề bài:

Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất nào?

A. Ruộng đất công làng xã.                  

B. Ruộng đất của quý tộc, vương hầu

C. Ruộng đất của nhà chùa. 

D. Ruộng đất tư hữu của địa chủ.

Câu 3:

Đề bài:

Tình hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần:

A. không phát triển 

B. phát triển chậm.

C. chỉ phát triển trong bộ phận thủ công nghiệp Nhà nước.

D. rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh xâm lược Mông - Nguyên

Lời giải: 

Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp chiêu tập dân nghèo khai hoang.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh xâm lược Mông - Nguyên

Lời giải:

Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất công làng xã. 

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh xâm lược Mông-Nguyên

Lời giải:

Tình hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 50 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 50 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày nét chính sự phát triển kinh tế dưới thời Trần.

 • Bài 3 trang 50 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 51 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần

 • Bài 5 trang 51 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảng

 • Bài 6 trang 51 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close