Giải bài 1 trang 42 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong các công thức sau, công thức nào không biểu diễn \(y\) là hàm số của \(x\)?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các công thức sau, công thức nào không biểu diễn \(y\) là hàm số của \(x\)?

A. \(x + 2y = 3\)                       B. \(y = \sqrt {{x^2} - 2x} \)    C. \(y = \frac{1}{x}\)   D. \({x^2} + {y^2} = 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(y\) là hàm số của \(x\)khi với mỗi giá trị của \(x\) thuộc tập hợp \(D\) (\(D \subset \mathbb{R}\), \(D \ne \emptyset \)), có một và chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thuộc tập hợp số thực \(\mathbb{R}\)

Lời giải chi tiết

D. \({x^2} + {y^2} = 4 \Leftrightarrow y =  \pm \sqrt {4 - {x^2}} \).

Với mỗi giá trị x ta tìm được 2 giá trị tương ứng của y.

Chẳng hạn  \(x = 0\), ta tìm được \(y =  \pm 2\)

Do đó \(y\) không phải là hàm số của \(x\)

Chọn D.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close