Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh sán lông và sán lá gan để thấy môi trường ảnh hưởng đến cấu tạo cơ thể của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng so sánh sán lông và sán lá gan để thấy môi trường ảnh hưởng đến cấu tạo cơ thể của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sán lông có đời sống tự do còn sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh 

Lời giải chi tiết

Đại diện

Các mặt so

Sán lông

Sán lá gan

Môi trường sống

Sống tự do

Sống kí sinh

Cấu tạo

Dẹp hình lá

Thành cơ thể

Bao bì biểu mô

Bao bì cơ

Di chuyển

Bơi bằng lông bơi

Luồn lách nhờ thành cơ thể và giác bám

Hệ tiêu hoá

Phát triển bình thường

Cực kì phát triển

Sinh sản

Sinh sản bình thường

Đẻ nhiều, có thay đổi vật chủ

Qua bảng so sánh trên, ta thấy: điều kiện kí sinh do dinh dưỡng thuận lợi, sán lá gan ăn nhiều, đẻ nhiều nhằm phát tán nòi giống đến các vật chủ mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài