Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7: Đặc điểm nào chứng tỏ giun tròn cấu tạo cơ thể cao hơn giun dẹp?

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm nào chứng tỏ giun tròn cấu tạo cơ thể cao hơn giun dẹp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giun tròn khác giun dẹp ở chỗ: tiết diện ngang cơ thể tròn, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hóa phân hóa.

Lời giải chi tiết

Giun tròn có cấu tạo cao hơn giun dẹp ở các mặt sau:

- Giun tròn có khoang cơ thể (dù chưa phải khoang chính thức), còn giun dẹp thì hoàn toàn chưa có.

- Giun tròn có ruột sau và hậu môn, nên quá trình tiêu hoá thực hiện tốt hơn ở giun dẹp (chỉ có ruột túi).

- Giun tròn đa số phân tính, hình thức sinh sản cao hơn, lưỡng tính phổ biến ở

giun dẹp.

- Ngoài ra, giun tròn còn có thần kinh, giác quan... phát triển hơn giun dẹp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài