Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7: Ôxi khuếch tán vào cơ thể giun đốt như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Ôxi khuếch tán vào cơ thể giun đốt như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giun đốt có đời sống tự do, hô hấp qua da.

Lời giải chi tiết

Da giun đốt phủ đầy mao mạch nên nhận được ôxi khuếch tán qua da. Máu sẽ vận chuyển ôxi đi nuôi cơ thể. Một số giun đốt (như rươi, rọm...) có các cơ quan phân nhánh đi kèm với các chân bên, chuyên trách làm nhiệm vụ hô hấp được gọi là mang. Mang phát triển ở đa số giun đốt sống ở nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close