Bài 1 trang 30 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Quê hương của Lý Công Uẩn ở

A. Thuận Thành (Bắc Ninh).

B. Quế Võ (Bắc Ninh),

C. Từ Sơn (Bắc Ninh)

D. Đông Anh (Hà Nội).

Câu 2:

Đề bài:

Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long Là

A. Lý Bí.                 

B. Lê Long Việt.

C. Lý Công Uẩn.

D. Lý Nhân Tông.

Câu 3:

Đề bài:

Nhà Lý chia cả nước thành

A. 10 đạo.        B. 12 đạo.           

C. 12 lộ            D. 24 lộ, phủ.

Câu 4:

Đề bài:

Quốc hiệu Đại Việt có từ thời

A. Tiền Lê.              C. Lý.

B. Lý Nam Đế.         D. Trần.

Câu 5:

Đề bài:

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời

A. Đinh.              B. Tiền Lê.

C. Lý.                  D. Trần.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Dựa vào hiểu biết của bản thân về lịch sử dân tộc

Lời giải:

Quê hương của Lý Công Uẩn ở Từ Sơn (Bắc Ninh)

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Lời giải:

Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long Là Lý Công Uẩn.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Lời giải:

Nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Lời giải:

Quốc hiệu Đại Việt có từ thời Lý.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Luật pháp và quân đội nhà Lý

Lời giải:

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời Lý.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 30 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 31 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 4 trang 31 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý

 • Bài 5 trang 31 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 31 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý

 • Bài 6 trang 32 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử 7. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close